topbanne3.jpg

ФОНДАЦИЯ Алтернатива в изкуството

Фондация „Алтернатива в изкуството” подпомага, популяризира и разпространява изкуство /интелектуална собственост/, реализирано от хора в неравностойно положение, създава благоприятна и защитенa среда за реализиране на творческия им потенциал, вписвайки се в съществуващата културна и пазарна среда. Чрез дейността си Фондацията подпомага реализацията на стойностни проекти в областта на музиката, театъра и други изкуства, носещи необходимата култура и способни да достигнат до голяма аудитория с внушения и въздействия, свободни от комерсиалните цели и свързани с ценностите на съвременното общество.
 
Banner